พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ ๓๑ (สำนักงาน)

๑๐๐/๖ หมู่ ๑๐, ซอยวัดอุโมงค์ ๑๑ , ถ.สุเทพ, อ.เมือง, เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
เปิด วันเสาร์ถึงวันอังคาร เวลา ๑๓:๐๐-๑๗:๐๐ น.

 

Language : ENGLISH : THAI

 

 

การรับรู้ที่บริสุทธิ์

รูปคือความว่าง ความว่างคือรูป

สอบถามตนเอง

ตลอดเวลาตั้งแต่เป็นเด็ก ผมสงสัยว่าชีวิตเกิดมาทำไม ? ชีวิตคืออะไร ? อะไรคือความหมายหรือคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต ? จากการตั้งคำถามเหล่านี้ทำให้นำพาผมมารู้จักกับศิลปะ และใช้มันในการแสวงหาคำตอบจนมาถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๕๘ ปีผมค้นพบว่าศิลปะคือกระบวนการทำความเข้าใจตนเองสังคมและธรรมชาติ แม้ว่าผมเริ่มรู้จักมันแต่ก็ไม่แน่ใจนัก

โครงการ “สอบถามตนเอง” จึงเกิดขึ้นเพื่อเรียนรู้และตรวจสอบอีกครั้งเพื่อเป็นบทสรุปความเข้าใจให้ลึกซึ้งผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกผลงานศิลปะของผมในอดีตย้อนหลัง คู่ขนานไปกับความรู้ทางประวัติศาสตร์ในสาขาวิชาการต่างๆเช่น ปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาเชิงวิเคราะห์ ฯลฯ เป็นต้น โดยนำมาช่วยในการตีความใหม่ เพื่อสร้างสรรค์สภาวะการรับรู้ใหม่หรือภาษาใหม่ ในการสื่อสารและทำความเข้าใจร่วมกันกับสังคม ด้วยการรื้อถอนโครงสร้างคุณค่าของศิลปะหรือสนุทรียะ เพื่อให้เราเข้าใจการสร้างสรรค์ (กลไกสุนทรียะ)และการทำงานของจิตใจในการรับรู้ความงามของชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม

นิทรรศการ รูปคือความว่างความว่างก็คือรูปเป็นสภาวะเชื่อมต่อ (Bardo) คือความว่างระหว่างการตาย (อดีต)และการเกิดใหม่ (อนาคต)  เป็นนิทรรศการสุดท้ายหรือนิทรรศการที่สี่ของโครงการ “การรับรู้ที่บริสุทธิ์” แต่เป็นนิทรรศการแรกเริ่มของโครงการ “สอบถามตนเอง” ซึ่งเริ่มจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ ๓๑ (สำนักงาน) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ต่อเนื่องและจะค่อยๆ เปลี่ยนนิทรรศการ ในโครงการทุกๆ ช่วงเวลาสามหรือสี่เดือนเป็นระยะเวลา ๕ ปีโดยประมาณ

จุดประสงค์หลักเพื่อทำความเข้าใจตนเอง ในส่วนที่บางโอกาสอาจจะเป็นกระจกให้ผู้อื่นได้ตระหนักถึงคุณค่าหรือสภาวะที่แท้ของชีวิตนั้นก็แล้วแต่โชคชะตา ซึ่งอาจจะนำพาคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีสติ อย่างที่สุดแห่งจิตบริสุทธิ์และความจริงใจ ที่เกิดจากการค้นพบสัจจะภายในและปัญญาที่มีอยู่แล้วในตน

คามิน เลิศชัยประเสริฐ
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ โครงการ”สอบถามตนเอง” เป็นโครงการที่ทำร่วมกับ ATTA Gallery

 

รูปคือความว่าง ความว่างก็คือรูป (ทวิภาคของคลื่น-อนุภาค)

ความงามที่มองไม่เห็น หรือ
ความงามที่มองเห็นแต่ไม่รับรู้และไม่เข้าใจ
ความงามที่มีอยู่แล้วในทุกสิ่ง
แต่เราไม่คิดว่ามันงามหรือไม่งาม
มันธรรมดาธรรมชาติมากจนเราไม่ตระหนักรู้
ถึงคุณค่าและการมีอยู่ของมัน
มันมีอยู่ในทุกสิ่งตลอดเวลาเหมือนนํ้า(H2O) กับอากาศ
ที่มีอยู่ทุกที่รอบตัวและภายในตัวเรา
มันสำคัญมากจนชีวิตเราขาดมันไม่ได้
เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา
เมื่อเราตระหนักรู้ถึงคุณค่าการมีอยู่ของมัน
มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอนุภาคและพลังชีวิต
เหมือนดัง คลื่นเมื่อถูกตรวจจับหรือเฝ้าสังเกต
มันจะเปลี่ยนสถานะเป็นอนุภาค (Wave Function Collapse)
เช่นกันเมื่อเราเข้าใจในความงามที่มีอยู่ในทุกสิ่งอย่างแท้จริง
เราได้เปลี่ยนแปลงพลังงานที่มีอยู่ในทุกสิ่ง
ให้เป็นอนุภาคที่จับต้องได้ เป็นความรักความเมตตา
เมื่อนั้นเราและธรรมชาติหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว
ไม่มีทั้งสิ่งที่ถูกสังเกตุและผู้เฝ้าสังเกตุ (Quantum Superposition)

เต๋าที่พูดอธิบายได้ไม่ใช่เต๋าที่แท้จริง
เช่นเดียวกับความรัก ความเมตตาและความงามที่แท้จริง
ก็ไม่สามารถพูดถึงหรืออธิบายได้

๑๑-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชมนิทรรศการเสมือนจริง   https://a360.co.th/SelfEnquiry/FormIsEmptyEmptinessIsForm/

 
 Kamin Lertchaiprasert: What is Art?

Read More: www.guggenheim.org/artist/kamin-lertchaiprasert
Source: © 2013 The Solomon R. Guggenheim Foundation (SRGF) / www.guggenheim.org

 

New Heart New World 2 : คามิน เลิศชัยประเสริฐ

Click to see: https://youtu.be/byTpnrzUGN8
Source: © New Heart New World


 

New-31st-label-01

 

พิพิธภัณฑ์ศตวรรษที่ 31

ร่างกายของเรา คือ พิพิธภัณฑ์
จิตวิญญาณ คือ งานศิลปะ

พิพิธภัณฑ์ทั่วไปจะเน้นความสนใจไปที่คุณค่าและความรู้ทางวิชาการประวัติศาสตร์ที่เป็นคุณค่าภายนอก (Objective) แต่พิพิธภัณฑ์ศตวรรษที่ 31จะเน้นความสนใจในคุณค่าของความจริง ความดี ความงามเป็นความรู้และประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ที่มีอยู่ภายในจิตใจ (Subjective) ในที่นี้ข้าพเจ้าขอเรียกมันว่า ‘สุนทรียศาสตร์เชิงจิตวิญญาณ’  หมายถึงความงามที่อยู่เหนือพ้นคุณค่าของความงามและไม่งามทางกายภาพ มันไม่ใช่สิ่งที่ดีกว่าหรือเลวกว่าหรือเท่ากันแต่มันมีคุณค่าที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะตนสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในธรรมชาติในเราทุกคน มันก็คือความรักความเมตตาการแสดงออกในรูปพลังงานบวกเราจะสัมผัสมันได้ในขณะที่จิตปราศจากการยึดมั่นในตน

พิพิธภัณฑ์ศตวรรษที่ 31
เป็นเพียงตัวแทนในการนำเสนอตัวอย่างของเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและสื่อสารออกมาสู่สังคมในรูปแบบต่างๆที่สามารถจะเป็นไปได้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะปรับเปลี่ยนตามพื้นที่และเวลาซึ่งที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้มีโอกาสทำงานร่วมกับองค์กรและผู้คนมากมาย อาทิเช่น

 

ปี 2551 ที่เมืองคานาซาว่า (Kanazawa) ประเทศญี่ปุ่น 
ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยศตวรรษที่ 21และร่วมมือกับชาวเมืองคานาซาว่าในการรวบรวมความทรงจำที่ดีของแต่ละคนที่มีอยู่ในวัตถุต่างๆ

ปี 2554 ที่เชียงใหม่ (สถานี) Chiang Mai (Station) ประเทศไทย 
เป็นการร่วมมือกับเพื่อนๆ ลูกศิษย์ ศิลปินรุ่นใหม่ รวมถึงอาสาสมัคร และบุคคลทั่วไป สร้างสรรค์พื้นที่ทางวัฒนธรรมของการแบ่งปัน (Creative Sharing)รวมถึงรวบรวมผลงานศิลปะและกิจกรรมต่างๆ ในอดีตที่ผ่านเข้ามาในประสบการณ์ต่างๆที่ทำให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิต

ปี 2554 ที่เมืองชิคาโก้ (Chicago) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้รับเชิญให้เป็นศิลปินในพำนัก​ของ School of the Art Institute Chicago ทำเวิร์คช็อปกับนักศึกษาปริญญาโทและจัดแสดงกิจกรรมในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ของการศึกษาทางเลือกซึ่งมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การค้นหาและทำความเข้าใจคุณค่าจิตวิญญาณร่วมสมัย(Contemporary Spirit) ที่มีอยู่แล้วของวัฒนธรรมร่วมสมัยในเมืองชิคาโก้ (Ready Made Culture)

ปี 2555 เมืองนิกาตะ (Niigata) ประเทศญี่ปุ่น 
เป็นการร่วมมือกับโครงการ Water and Land – Niigata Art Festival 2012 เพื่อทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของเมืองนิกาตะโดยการรวบรวมความประทับใจในสถานที่ต่างๆ ของเมืองนิกาตะ ผ่านความทรงจำของชาวเมือง

ปี 2555 โครงการรอบโลก (Around the World Project) 
เริ่มต้นรวบรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมสำเร็จรูป (Ready Made Culture)ที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาในการแบ่งปันความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั่วโลกมารวมไว้ในเว็ป www.31century.org

ปี 2556 โครงการสภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง (Non-Being by Itself) 
ที่กรุงเทพ ประเทศไทย  กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกับหอศิลป์วิทยนิทรรศน์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(The Art Center at Chulalongkorn University) โดยการร่วมมือกับศิลปิน และนักจัดการวัฒนธรรมรุ่นใหม่ ทำหนังสั้นเกี่ยวกับบุคคลที่ให้แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของแต่ละท่าน

ปี 2556 โครงการโลกภายใน (Inner World) 
เริ่มต้นรวบรวมเรื่องราวและประสบการณ์ตรงส่วนตัวที่เกิดขึ้นต่อตัวข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการกระตุ้นเตือนให้เกิดความเข้าใจและมีมุมมองที่แตกต่างไปจากความเชื่อเดิมๆ ที่คุ้นชินซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักรู้ถึงความจริงตามธรรมชาติอย่างที่มันเป็น ไม่ใช่ความจริงอย่างที่ข้าพเจ้าอยากให้มันเป็น

ปี 2561 Bangkok (Land of smiles)

โครงการเป็นการร่วมมือกับวิทยาลัยเพาะช่างนี้เราตั้งใจจะรวบรวมเรื่องราวข่าวสารข้อมูลที่มีพลังงานบวก (Ready-made culture) ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ เพื่อนำมาเสนอต่อสังคมอีกครั้งโดยผ่านกระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบ

ปี 2562 Sharjah Biennial (SB14)
โครงการ”การตระหนักรู้ตัวมันเองนี้เองคือกระทำ” นี้ต้องการเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการตระหนักรู้ในคุณค่าด้าน LQ (Love quotient)โดยมีพื้นฐานความคิดที่ว่าเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสังคมแต่เราคือสังคม

โครงการต่างๆ ที่กล่าวมานี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ไร้รูปแบบตายตัวขึ้นอยู่กับพื้นที่และช่วงเวลาแต่ทั้งหมดมุ่งเน้นที่แนวคิดที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วในพวกเขาทั้งหลายโดยผ่านกิจกรรมที่เรียบง่ายและเปิดโอกาสการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ไปสู่ผู้อื่น

ในขณะเดียวกันเราทั้งหลายมีทั้งความแตกต่างและความเหมือนกันโดยธรรมชาติเช่น เรามีใบหน้า ลายนิ้วมือหรือDNAเหมือนกันแต่ในลายละเอียดของเราทั้งหลายไม่มีใครเหมือนกันเลย ในการที่จะทำความเข้าใจคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในตนเองผ่านกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ศตวรรษที่ 31 นี้ อาจจะเป็นการช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีอยู่แล้วภายในตนรวมทั้งที่มีอยู่ภายในผู้อื่นด้วยเช่นกันจากจุดนี้จะทำให้เราเกิดความเคารพตนเองและเคารพผู้อื่นถ้าเราเคารพตนเองแต่ไม่เคารพผู้อื่นนั้นเป็นการยึดมั่นในตนเพราะการเห็นคุณค่าภายในตนจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเราเห็นคุณค่าในผู้อื่นด้วยเช่นกันในความเชื่อของข้าพเจ้านี้คือจุดเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์ของการอยู่ร่วมกันในสังคม

20 กุมภาพันธ์ 2560

 

©31century.org | Web Site Represented