News

The sartorialist, Scott Schuman

www.thesartorialist.com

Language : ENGLISH : THAI

Scott Schuman

ผมไปเห็นหนังสือแฟชั่นเล่มหนึ่งที่บ้านเพื่อน ผมหยิบมาดูเล่น ตอนแรกก็นึกว่าเป็นหนังสือแฟชั่นธรรมดา พอได้พลิกอ่านแต่ละหน้าก็เริ่มเข้าใจว่าเขาต้องการจะสื่ออะไร เขาเป็นช่างภาพที่ตกงาน จึงออกตระเวนถ่ายภาพคนบนถนนที่เขาเห็นว่ามีสุนทรียภาพในการแต่งกาย เขาไม่เลือกชนชั้น อายุ หรืออาชีพ ถ้าเขาเห็นว่ามันสวย มันได้อารมณ์ เขาก็จะถ่ายเก็บไว้และถ่ายไปเรื่อยอย่างนี้ทุกวัน และโพสต์ในเว็บบล๊อกของเขา

ผมคิดว่าด้วยวิธีการนี้เป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เรามีเสรีภาพในการเลือกสุนทรียศาสตร์ที่เรากำหนดเองตามคุณค่าเฉพาะตัว ที่ไม่เน้นตามยี่ห้อดัง หรือกระแสอะไรเป็นหลัก เขาถ่ายทอดคุณค่าของการเคารพในความงามของบุคคลนั้นๆ ไม่ว่าถ้าคุณเป็นแม่บ้านหรือช่างทาสี แล้วแต่งตัวแบบนี้ก็เป็นความงามตามแบบของคุณ เขาเคารพสุนทรียศาสตร์ในความเป็นตัวตนของแต่ละคน ไม่เลือกสถานะหรือรูปร่างหน้าตา แต่เป็นความงดงามที่สัมพันธ์กับบุคคลิกภาพและเอกลักษณ์ของแต่ละคน

ถ้าเราทำให้โลกเปลี่ยนค่านิยมของ aestheticได้ เราก็สามารถเปลี่ยนค่านิยมด้านอื่นๆของสังคมได้เช่นกัน มันคือการนำเอาคุณค่าของความงดงามในความเป็นมนุษย์ที่แสดงออกถึงอิสระภาพและความภาคภูมิใจในตัวเอง โดยผ่านเสรีภาพในการแต่งกายของวิถีประจำวัน มันไม่ใช่ fashion แต่มันเป็น life

Share Published on Dec 27, 2012 at 3:15 am.
Filled under: News
No Comments

You must be logged in to post a comment.