Submit Your Spirit Event (Thai)

THAI : ENGLISH

เว็บเพจนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกและแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้อื่นในสังคม

สำหรับพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 มุ่งหวังให้ผู้คนกลับมามีเสรีภาพในการแสดงออก ปลุกจิตสำนึกความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่ภายใน ให้ออกมาโลดแล่นสร้างสรรค์ เรียกคืนพลังในการประเมินค่าของตัวตนที่แสดงออกมาอย่างไม่ต้องยึดติดกับวัฒนธรรมกระแสหลัก หรือคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ทุกคนเป็นศิลปิน เป็นภัณฑารักษ์และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน

ด้วยเหตุที่ในตัวคนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะในตัวเอง และแต่ละคนต่างมีวิธีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในแบบของตัวเองตลอดชีวิตประจำวันทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว จากจุดนี้ได้กระตุ้นให้ผมนึกถึงกระบวนการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เรื่องราวที่ให้ความหมายเฉพาะต่อสิ่งของ ทั้งจากผู้รับและผู้ให้ ผมเชื่อว่าสิ่งของบางชิ้นมีเรื่องราวและประวัติศาสตร์เฉพาะที่บรรจุจิตวิญญาณและพลังงานแห่งการสร้างสรรค์เอาไว้ หรืออาจเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ที่มีความหมายพิเศษทางจิตใจ ซึ่งไม่อาจประเมินราคาได้ ไม่สำคัญว่าของชิ้นนั้นจะทำมาจากวัสดุราคาแพงหรือไม่ อาจเป็นเรื่องราวและสิ่งของที่เรียบง่ายธรรมดาสำหรับคนอื่น แต่มีความหมายทางจิตใจอย่างมากมายสำหรับบางคน ตัวอย่างเช่น ของขวัญ คำอวยพร โปสการ์ด แหวน ดอกไม้ หรือแม้แต่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ได้รับจากคนที่เรารัก บางครั้งอาจจะได้รับจากคนที่ไม่รู้จักกันเลย หรือเป็นใครบางคนที่ให้สิ่งนั้นด้วยความปรารถนาดี ด้วยความรัก ความห่วงใย ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ให้เพื่อเป็นกำลังใจ หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามแต่ ซึ่งสามารถส่งผ่านเป็นพลังงานออกมาจากของสิ่งนั้น ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีเรื่องราวหรือสิ่งของประเภทนี้อยู่หรืออย่างน้อยก็เคยได้สัมผัส แต่เรามักจะลืมหรือแอบซ่อนไว้อยู่คนเดียว และอาจมีบางครั้งที่เราไม่มีเวลาคิดหาความหมายที่ซ่อนอยู่ สำหรับโครงการนี้ ผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความหมายร่วมกับผู้อื่น

วิธีการการเข้าร่วม

1. ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมบริจาค เรื่องราวหรือรูปภาพของวัตถุที่มีคุณค่าทางจิตใจ พร้อมกับรูปถ่ายของตัวท่านเอง หรือส่งเข้าร่วมในรูปแบบของวีดีโอ

2. ขอความร่วมมือทุกท่านเขียนแสดงเหตุผลที่เลือกเรื่องราวหรือวัตถุชิ้นนั้นๆ

3. รวบรวมและจัดแสดงในเว็บไซต์และเฟซบุ๊ค (www.31century.org and http://www.facebook.com/31century)

4. ขออนุญาตนำข้อมูลของทุกท่านเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ


[contact-form 1 “Contact form 1”]

©31century.org | Web Site Represented