News

ธรรมชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติ

Language : ENGLISH : THAI

 

Nature never Change because Changing is Nature

ธรรมชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติ
คามิน เลิศชัยประเสริฐ
ความยาว: 42.37 นาที
 

 

สารคดีเรื่องนี้ถ่ายทำไว้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 มันคือเรื่องราวชีวิตประจำวันของหญิงชราผู้หนึ่งนามว่า ยายสา เธออายุ 79 ปี ครั้งแรกที่พบเธอ ผมรู้สึกประทับใจในความสมถะและสันโดษ เธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยการพึ่งตนเอง บ้านของเธออยู่ใกล้กับที่ทำงานของผม หลังจากที่สามีเสียชีวิต เธออาศัยอยู่คนเดียวเป็นเวลา 49 ปี เธอมีลูกชายสองคน ลูกชายคนโตเสียชีวิตนานมาแล้ว ตอนนี้ลูกชายคนเล็กเข้าไปทำงานและอาศัยอยู่ในเมือง และกลับมาเยี่ยมสัปดาห์ละครั้ง โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงกับเธอ เธออยู่คนเดียวเพียงลำพัง…

ผมรู้สึกว่าวิถีชีวิตของคนในสังคมสมัยปัจจุบัน มีความเจริญทางวัตถุที่มุ่งเน้นแต่ความสุขทางกายภาพ คนรุ่นใหม่ต้องเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่เพื่อทำงานเลี้ยงชีพ ทำให้วีถีชีวิตหรือครอบครัวแบบสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมได้เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่คนเดียวและดูแลตัวเอง จากการได้สนทนากับเธอ ทำให้ผมรู้สึกเข้าใจสัจธรรมที่ว่า เราทุกคนเกิดมาคนเดียวจากความว่างเปล่า เมื่อตายก็ตายคนเดียวไปสู่ความว่างเปล่า สิ่งนี้เป็นวิถีธรรมชาติที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ผมเคยถามเธอว่า “อยู่คนเดียว กลัวตายไหม”
เธอตอบว่า “ตายก็ไม่กลัว อยู่ก็ไม่กลัว”

 

คามิน เลิศชัยประเสริฐ
27 มกราคม 2557

Share Published on Feb 18, 2017 at 1:54 am.
Filled under: News
No Comments

You must be logged in to post a comment.