News

More Place Forever

Language : ENGLISH : THAI

Norway
Lillehammer 2003

mpf-3mpf-4

More place forever-06

Lillehammer 2009

mpf-4
mpf-2

mpf-1 More place forever

31CENTURY.ORG: More Place Forever from thaiis on Vimeo.

Lillehammer 2012


More Place Forever

นอร์เวย์ปี 2003 ทุกวันผมต้องเดินผ่านสุสานแห่งหนึ่ง ช่วงเวลาเช้าของทุกวัน ผมจะเห็นชายสูงอายุคนหนึ่งมาทำความสะอาดหน้าหลุมศพของคนที่จากไปคนหนึ่ง อาจเป็นภรรยาเขา ผมก็ไม่ทราบ แต่เขามาทุกวัน มาเปลี่ยนดอกไม้ มาเช็ดถู กวาดใบไม้รอบๆ ทำให้ผมซึ่งเป็นบุคคลที่สามมาเห็นและรู้สึกถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาสองคน สิ่งเหล่านี้เป็นการเปิดพื้นที่ว่างระหว่างคนเป็นกับคนที่ไม่มีชิวิตอยู่

หลุมศพที่ไม่มีศพ โดยมีป้ายหลุมศพเขียนคำว่า More place forever เพื่อให้คนที่สูญเสียญาติ หรือเพื่อนไปโดยไม่พบศพ เช่นในเหตุภัยพิบัติ ซึนามิ สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่ญาติ ก็สามารถมาเคารพหลุมศพนี้เพื่อเป็นสื่อกลางของความรัก เคารพ ผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆ เปิดพื้นที่และความเชื่อมต่อของมิติของคนที่มีชีวิตอยู่กับคนที่ไม่มีชีวิตแล้ว เป็นหลุมศพที่ไม่จำเป็นต้องเป็นญาติเราหรือคนที่เรารู้จัก แต่เป็นตัวแทนของความเป็นมนุษย์รวมกัน เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย ข้ามพ้นมิติของเวลากับสถานที่

Share Published on Dec 26, 2012 at 9:13 pm.
Filled under: News
No Comments

You must be logged in to post a comment.