News

เชียงใหม่ใจดี

Language : ENGLISH : THAI

DSC01898

ร้านค้านี้เป็นร้านหนึ่งที่ยังคงมีถังน้ำตั้งอยู่หน้าร้าน เขาเอาน้ำสะอาดใส่น้ำแข็งไว้เย็นเจี๊ยบในถัง มีแก้วเอาไว้ดับกระหายสำหรับคนเดินผ่านไปมา

สภาพแบบนี้เริ่มหายไปจากสังคมไทย ซึ่งบ่งบอกถึงอะไร?

บ่งบอกถึงสภาวะจิตของคนในสังคมนั้น บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม ปัจจุบัน แม้กระทั่งในวัดเองที่ซึ่งเคยเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมและคุณค่าทางจิตวิญญาณ ก็เริ่มมีพื้นที่ของจิตสาธารณะน้อยลง ถ้าเราไม่พยายามพัฒนา รักษาเอาไว้ มันก็จะหายไป เราควรหาวิธีเพื่อรักษาวัฒนธรรมแบบนี้ไว้ เพราะการกระทำนี้ไม่ใช่แค่การเอาน้ำให้ผู้อื่นกิน แต่เป็นการแสดงออกถึงน้ำใจของสมาชิกในสังคม ซึ่งปรากฏออกมาในวิถีชีวิตประจำวัน ถ้าเราทุกคนสามารถแสดงน้ำใจเท่าที่ตัวเองทำได้ในฐานะสมาชิกของสังคมตามหน้าที่ที่ตนมี มันจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของสังคม และทำให้สังคมน่าอยู่ เปรียบเสมือนทุกบ้าน ทุกครอบครัว เป็นพื้นที่สาธารณะที่เราอยู่ใช้ร่วมกัน


31CENTURY.ORG:Chiangmai Jai Dee-Part1-2
คุณสุจินดา พนักงานเชียงใหม่ใจดี

31CENTURY.ORG:Chiangmai Jai Dee-Part1 from 31century on Vimeo.

31CENTURY.ORG:Chiangmai Jai Dee-Part2 from 31century on Vimeo.


31CENTURY.ORG:Chiangmai Jai Dee-Part3
คุณสุเทพ ชวาลา เจ้าของ หจก.เชียงใหม่ใจดี (Suthep Chawala)

31CENTURY.ORG:Chiangmai Jai Dee-Part3 from 31century on Vimeo.


31CENTURY.ORG:Chiangmai Jai Dee-Part4
คุณอุสา เฮงจึงจรัส ห้างทองโชคชัย

31CENTURY.ORG:Chiangmai Jai Dee-Part4 from 31century on Vimeo.

Share Published on Dec 27, 2012 at 2:11 am.
Filled under: News
No Comments

You must be logged in to post a comment.