News

36: Khanitta Rasrisai

152----Khanitta Rasrisai
ขนิษฐา ราษีใส

Roommates are people who share the same space to live beneficial. Roommates have no specific rules to live by but must respect each other.

Many ‘‘Roommates’’ couldn’t stay together based on their life, thinking, understanding and characteristics. Different characteristics need to adept to live in harmony together. Also many ‘’Roommates’’ care, help and share. My roommate is one of those. A person who has two char- acters inside; incredible calm and sometimes hot-tempered without reason. However, she is responsible, tolerant and the expert of my life. Because of these qualities, she helped me a lot as a person. She helped me in a period of time when I couldn’t (take responsibility to) push myself to achieve my goals. Sometimes she helps me more than I expect and deserve. She is the one who always does her best, comes home tired, yet she is the one who takes the trouble to help me. I appreciate that she does this from her heart. This makes me aware about sharing kindness to my roommate and other people. This giving proceeds continuously in our relationship, I think it will never come to an end. Even if our relationship isn’t always perfect, no matter what kind of feelings we have passed. Is it made of our experience, time and knowledge we shared.

 

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

Roommate คือคนที่ใช้พื้นที่อาศัยเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย แต่ Roommate ไม่ได้มีกฎเฉพาะว่าต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะนั่นขึ้นอยู่กับ ลักษณะนิสัยเฉพาะของแต่ละบุคคล หากว่ากันโดยรวมแล้วก็มี Roommate ไม่ น้อยที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะพื้นฐานการใช้ชีวิต, ความคิด, ความเข้าใจ, นิสัยที่แตกต่างกัน และยังมีอีกหลาย Roommate ที่ให้ความใส่ใจ ช่วยเหลือ แบ่ง ปันกัน

Roommate ของเราเป็นคนที่มี 2 ด้านที่น่าทึ่งอยู่ในตัว ในบางเวลาก็ใจเย็น อย่างเหลือเชื่อ ในบางครั้งก็ในร้อนอย่างหาเหตุผลไม่ได้ แต่เป็นคนเก่ง มีความ รับผิดชอบ และมีความอดทนสูงซึ่งในด้านนี้เองทำให้ ตัวเราที่ไม่สามารถประคอง ตัวเองให้ถึงผลสำเร็จที่ควรจะเป็นได้ จนสามารถผ่านช่วงเวลาเหล่านั้น ในบางครั้ง

ก็มากเสียจนคิดว่าไม่น่าจะมีใครอยากช่วย แต่ Roommate คนนี้ก็พยายามช่วยอย่างถึงที่สุด แม้จะเหนื่อยและกินเวลา อันสำคัญ ซึ่งนั้นทำให้เรารับรู้ได้ถึงการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จากการได้รับสิ่งที่เราเองยังคิดว่าไม่สมควรได้ เหตุนี้ ทำให้เรารู้สึกอยากส่งต่อการแบ่งปันถึงคนอื่นหรือต่อตัว Roommate คนนี้เอง ซึ่งการแบ่งปันเหล่านี้ได้เกิดขึ้นเรื่อย มาในช่วงสายสัมพันธ์ที่เราเองไม่เคยคิดถึงจุดสิ้นสุด ถึงแม้จะรู้ดีว่าสายสัมพันธ์นี้ไม่ได้ราบลื่น, สวยงาม, สมบูรณ์แบบ อาจมีปัญหา, อุปสรรค, ความกังวลบ้าง แต่ก็เป็นสายสัมพันธ์ที่ถูกสร้างมาด้วยกันไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกแบบใด

152----

Share Published on Nov 19, 2018 at 2:33 am.
Filled under: News
No Comments

You must be logged in to post a comment.