31 century museum :Bangkok (Land of smiles)

31: นายกีรติ เกตุ

152----นายกีรติ เกตุ

I had an accident a broken wrist while playing sports And was taken to The Siriraj hospital. While waiting for the doctor’s diagnosis. I review the results that will come now that need treatment. 

 It is an activity that does not happen. When left hand deficient. That is to play the guitar. Music is my favorite and it is the beginning of realizing that I had no self esteem. During the treatment. Doctors gave instructions about pain relief which caused the blood to broken wrist area. From the advice that if pain lift arms up give higher heart. I tried to be optimistic review the event to set a new goal and mistake. The words of the doctor in another mean the pain is like the tragedies that we face. The word to is higher than the heart recognition and thinking that the pain would be the process of revival. When we learn from the pain there’s nothing higher than the mind and spirit in us. If you understand the cruelty in your life. You may see the thrust, hiding between you confused. So the inspiration in the words of the doctor to repre- sentatives in the uprising against the problems in life. hrough the first song made out after treatment is finished.

 

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ผมประสบอุบัติเหตุข้อมือหักขณะเล่นกีฬาและถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาล ศิริราช ระหว่างที่รอผลวินิจฉัยของแพทย์ผมทบทวนถึงผลที่จะตามมาขณะที่ต้องรักษา ตัว นั้นคือกิจกรรมหนึ่งที่ไม่อาจทำได้เลยเมื่อขาดมือข้างซ้ายไป สิ่งนั้นคือการเล่นกีต้าร์ ดนตรีคือสิ่งที่ผมโปรดปรานและมันคือจุดเริ่มต้นของการตระหนักถึงการที่ผมไม่เคย เห็นคุณค่าในตนเองในระหว่างที่ได้รับการรักษา แพทย์ได้ให้การแนะนำกับผมเกี่ยวกับ การบรรเทาอาการปวดซึ่งเกิดจากเลือดที่พยายามจะไปหล่อเลี้ยงบริเวณข้อมือที่หัก เป็นการกายภาพบำบัดง่ายๆ จากคำแนะนำที่ว่า ”หากเกิดอาการเจ็บปวด ให้ยกแขนขึ้น

ยกให้สูงกว่าหัวใจ” ผมพยายามมองโลกในแง่ดี ทบทวนเหตุการณ์ที่พลั้งพลาดไปและตั้งเป้าหมายใหม่ไว้เมื่อวันหนึ่งที่ ผมหายดีแล้ว คำพูดของหมอในอีกนัยของความเจ็บปวดนั้นคงเปรียบเสมือนกับเหตุการณ์ร้ายๆ ที่เราต้องเผชิญหน้า กับมัน คำว่ายกให้สูงกว่าหัวใจคงเปรียบเสมือนกับการยอมรับและคิดว่าความเจ็บปวดคงเป็นกระบวนการของฟื้นฟู เมื่อเราเรียนรู้จากความเจ็บปวด คงไม่มีอะไรสูงไปกว่าจิตใจและจิตวิญญาณในตัวเรา หากคุณทำ ความเข้าใจกับความ โหดร้ายในชีวิตคุณสักหน่อย คุณอาจจะเห็นแรงผลักดันที่ซ้อนอยู่ระหว่างที่คุณสับสนอยู่ก็ได้จึงนำเอาแรงบันดาลใจในคำ พูดของหมอมาเป็นตัวแทนในการลุกขึ้นสู้กับปัญหาในชีวิต ผ่านเพลงเพลงแรกที่ทำออกมาหลังจากที่รักษาตัวเสร็จแล้ว

 31

Share Published on Nov 19, 2018 at 4:15 am.
Filled under: 31 century museum :Bangkok (Land of smiles)
No Comments

You must be logged in to post a comment.