พิพิธภัณฑ์ศตวรรษที่ 31

Language : ENGLISH : THAI

 Kamin Lertchaiprasert: What is Art?

Read More: www.guggenheim.org/artist/kamin-lertchaiprasert
Source: © 2013 The Solomon R. Guggenheim Foundation (SRGF) / www.guggenheim.org

 

New Heart New World 2 : คามิน เลิศชัยประเสริฐ

Click to see: https://youtu.be/byTpnrzUGN8
Source: © New Heart New World


 

New-31st-label-01

 

พิพิธภัณฑ์ศตวรรษที่ 31

ร่างกายของเรา คือ พิพิธภัณฑ์
จิตวิญญาณ คือ งานศิลปะ

พิพิธภัณฑ์ทั่วไปจะเน้นความสนใจไปที่คุณค่าและความรู้ทางวิชาการประวัติศาสตร์ที่เป็นคุณค่าภายนอก (Objective) แต่พิพิธภัณฑ์ศตวรรษที่ 31จะเน้นความสนใจในคุณค่าของความจริง ความดี ความงามเป็นความรู้และประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ที่มีอยู่ภายในจิตใจ (Subjective) ในที่นี้ข้าพเจ้าขอเรียกมันว่า ‘สุนทรียศาสตร์เชิงจิตวิญญาณ’  หมายถึงความงามที่อยู่เหนือพ้นคุณค่าของความงามและไม่งามทางกายภาพ มันไม่ใช่สิ่งที่ดีกว่าหรือเลวกว่าหรือเท่ากันแต่มันมีคุณค่าที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะตนสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในธรรมชาติในเราทุกคน มันก็คือความรักความเมตตาการแสดงออกในรูปพลังงานบวกเราจะสัมผัสมันได้ในขณะที่จิตปราศจากการยึดมั่นในตน

พิพิธภัณฑ์ศตวรรษที่ 31
เป็นเพียงตัวแทนในการนำเสนอตัวอย่างของเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและสื่อสารออกมาสู่สังคมในรูปแบบต่างๆที่สามารถจะเป็นไปได้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะปรับเปลี่ยนตามพื้นที่และเวลาซึ่งที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้มีโอกาสทำงานร่วมกับองค์กรและผู้คนมากมาย อาทิเช่น

 

ปี 2551 ที่เมืองคานาซาว่า (Kanazawa) ประเทศญี่ปุ่น 
ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยศตวรรษที่ 21และร่วมมือกับชาวเมืองคานาซาว่าในการรวบรวมความทรงจำที่ดีของแต่ละคนที่มีอยู่ในวัตถุต่างๆ

ปี 2554 ที่เชียงใหม่ (สถานี) Chiang Mai (Station) ประเทศไทย 
เป็นการร่วมมือกับเพื่อนๆ ลูกศิษย์ ศิลปินรุ่นใหม่ รวมถึงอาสาสมัคร และบุคคลทั่วไป สร้างสรรค์พื้นที่ทางวัฒนธรรมของการแบ่งปัน (Creative Sharing)รวมถึงรวบรวมผลงานศิลปะและกิจกรรมต่างๆ ในอดีตที่ผ่านเข้ามาในประสบการณ์ต่างๆที่ทำให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิต

ปี 2554 ที่เมืองชิคาโก้ (Chicago) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้รับเชิญให้เป็นศิลปินในพำนัก​ของ School of the Art Institute Chicago ทำเวิร์คช็อปกับนักศึกษาปริญญาโทและจัดแสดงกิจกรรมในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ของการศึกษาทางเลือกซึ่งมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การค้นหาและทำความเข้าใจคุณค่าจิตวิญญาณร่วมสมัย(Contemporary Spirit) ที่มีอยู่แล้วของวัฒนธรรมร่วมสมัยในเมืองชิคาโก้ (Ready Made Culture)

ปี 2555 เมืองนิกาตะ (Niigata) ประเทศญี่ปุ่น 
เป็นการร่วมมือกับโครงการ Water and Land – Niigata Art Festival 2012 เพื่อทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของเมืองนิกาตะโดยการรวบรวมความประทับใจในสถานที่ต่างๆ ของเมืองนิกาตะ ผ่านความทรงจำของชาวเมือง

ปี 2555 โครงการรอบโลก (Around the World Project) 
เริ่มต้นรวบรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมสำเร็จรูป (Ready Made Culture)ที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาในการแบ่งปันความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั่วโลกมารวมไว้ในเว็ป www.31century.org

ปี 2556 โครงการสภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง (Non-Being by Itself) 
ที่กรุงเทพ ประเทศไทย  กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกับหอศิลป์วิทยนิทรรศน์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์(The Art Center at Chulalongkorn University) โดยการร่วมมือกับศิลปิน และนักจัดการวัฒนธรรมรุ่นใหม่ ทำหนังสั้นเกี่ยวกับบุคคลที่ให้แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของแต่ละท่าน

ปี 2556 โครงการโลกภายใน (Inner World) 
เริ่มต้นรวบรวมเรื่องราวและประสบการณ์ตรงส่วนตัวที่เกิดขึ้นต่อตัวข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการกระตุ้นเตือนให้เกิดความเข้าใจและมีมุมมองที่แตกต่างไปจากความเชื่อเดิมๆ ที่คุ้นชินซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักรู้ถึงความจริงตามธรรมชาติอย่างที่มันเป็น ไม่ใช่ความจริงอย่างที่ข้าพเจ้าอยากให้มันเป็น

ปี 2561 Bangkok (Land of smiles)

โครงการเป็นการร่วมมือกับวิทยาลัยเพาะช่างนี้เราตั้งใจจะรวบรวมเรื่องราวข่าวสารข้อมูลที่มีพลังงานบวก (Ready-made culture) ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ เพื่อนำมาเสนอต่อสังคมอีกครั้งโดยผ่านกระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบ

ปี 2562 Sharjah Biennial (SB14)
โครงการ”การตระหนักรู้ตัวมันเองนี้เองคือกระทำ” นี้ต้องการเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการตระหนักรู้ในคุณค่าด้าน LQ (Love quotient)โดยมีพื้นฐานความคิดที่ว่าเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสังคมแต่เราคือสังคม

โครงการต่างๆ ที่กล่าวมานี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ไร้รูปแบบตายตัวขึ้นอยู่กับพื้นที่และช่วงเวลาแต่ทั้งหมดมุ่งเน้นที่แนวคิดที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วในพวกเขาทั้งหลายโดยผ่านกิจกรรมที่เรียบง่ายและเปิดโอกาสการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ไปสู่ผู้อื่น

ในขณะเดียวกันเราทั้งหลายมีทั้งความแตกต่างและความเหมือนกันโดยธรรมชาติเช่น เรามีใบหน้า ลายนิ้วมือหรือDNAเหมือนกันแต่ในลายละเอียดของเราทั้งหลายไม่มีใครเหมือนกันเลย ในการที่จะทำความเข้าใจคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในตนเองผ่านกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ศตวรรษที่ 31 นี้ อาจจะเป็นการช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีอยู่แล้วภายในตนรวมทั้งที่มีอยู่ภายในผู้อื่นด้วยเช่นกันจากจุดนี้จะทำให้เราเกิดความเคารพตนเองและเคารพผู้อื่นถ้าเราเคารพตนเองแต่ไม่เคารพผู้อื่นนั้นเป็นการยึดมั่นในตนเพราะการเห็นคุณค่าภายในตนจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเราเห็นคุณค่าในผู้อื่นด้วยเช่นกันในความเชื่อของข้าพเจ้านี้คือจุดเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์ของการอยู่ร่วมกันในสังคม

20 กุมภาพันธ์ 2560


News

31 Century Museum of Contemporary Spirit in Sharjah 2019 (Perception itself is action)
at the 14th edition of the Sharjah Biennial (SB14)
“Leaving the Echo Chamber : Journey Beyond the Arrow”
Opening March 7-10 June, 2019.

http://sharjahart.org/biennial-14/

 

 

Commissioned by Sharjah Art Foundation, 2019
 
Workshop for SB14: Perception Itself Is Action

Initiated by the 31st Century Museum of Contemporary Spirit (http://31century.org), a participating project of SB14, this three-day workshop invites members of the community to learn, enquire and seek to understand the origin of the creative energy of the inner mind. They will share firsthand experiences or secondhand knowledge of events in society that have contributed to the ‘love quotient’ (LQ). Through the shared learning process, participants will understand the meaning and inspiration behind LQ as spiritual intelligence, which can be measured by simple acts of selflessness, kindness and communal love. The collected narratives from the workshop, along with their visual supplements, will be compiled into an e-book and exhibited as part of SB14.

More Information http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/events/sb14-perception-itself-is-action

IMG_8691

 

 

 ‘love quotient’ (LQ) Workshop 2 Feb 2019

 

©31century.org | Web Site Represented by THAIIS